De zorg verandert continu. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en in zorginstellingen wordt complexere zorg geleverd. Het welbevinden van de cliënt, de kwaliteit van zorg en het efficiënter inrichten van de organisatie staat voor veel instellingen centraal. Dit resulteert in een andere manier van werken voor medewerkers.