Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

ExplainiT is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning in de private opleidingenmarkt. Om het keurmerk te behalen wordt door een externe certificerende instelling getoetst op verschillende kwaliteitseisen.

Opleiders met het NRTO-keurmerk voldoen aan de door de NRTO gestelde eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, de professionele omgang met klanten en de deskundigheid van personeel. Ze houden zich aan de algemene voorwaarden voor de consumentenmarkt en de gedragscode van de NRTO. Voor de zakelijke markt hanteren wij de volgende voorwaarden.
Copyright © 0000 ExplainiT | Onderdeel van INVINITIV