Erkenningen

ExplainiT staat voor het leveren van kwaliteit. We zijn niet tevreden met een voldoende en gaan altijd voor een optimaal resultaat. Onze kwaliteit laten we voortdurend toetsen aan de hand van keurmerken en accreditaties van onafhankelijke derden.

NRTO

ExplainiT is in het bezit van het officiële keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden. Als opleider voldoen wij aan de hoge kwaliteitseisen en we zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling.

Cedeo

ExplainiT is Cedeo-erkend voor maatwerktrainingen. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Erkenningen worden uitgereikt op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Beste Opleider van Nederland

ExplainiT is meermaals verkozen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Automatisering & ICT/IT. De winnaar van deze prestigieuze titel wordt bepaald door het Nederlands publiek. Zij beoordelen alle opleiders op inhoud, trainers en contact.

CRKBO

ExplainiT staat als onderwijsinstelling in het CRKBO-register ingeschreven en mag hierdoor BTW-vrij factureren. In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingen en beroepsonderwijs.

Microsoft Gold Partner

ExplainiT is Microsoft Gold Partner op de volgende gebieden: Messaging, Data Analytics, Collaboration & Content en Datacenter. Dat betekent dat medewerkers bekwaam zijn om Microsoft technologie te integreren, implementeren en beheren.

Microsoft Silver Partner

ExplainiT is Microsoft Silver Partner op het gebied van Cloud Productivity. Dit keurmerk bevestigt dat medewerkers over de kennis en vaardigheden beschikken om organisaties te helpen bij het implementeren en beheren van Office 365 applicaties.

Registerplein

ExplainiT staat ingeschreven bij het Registerplein. Zij toetsen de vakbekwaamheid van professionals en accrediteert scholing. Verschillende trainingen zijn erkend door brancheorganisaties en leveren permanente educatie (PE) punten op.

UWV Scholingsbedrijf

ExplainiT is als opleidingsinstituut gecontracteerd door het UWV voor het Inkoopkader Scholingsdiensten. We zijn een van de opleidingsinstituten in Nederland die trainingen mogen verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Microsoft Official Courses

ExplainiT is geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële Microsoft trainingen. De trainingen worden gegeven door gecertificeerde docenten met praktijkervaring. Na afloop is het mogelijk om examen te doen voor het behalen van een certificering.

Agile Scrum

ExplainiT is door EXIN geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële Agile Scrum trainingen. EXIN Agile Scrum is het eerste certificeringsprogramma ter wereld dat zowel de kennis van Agile principes als het vermogen om Scrum toe te passen test.

ITIL

ExplainiT is door PeopleCert geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële ITIL trainingen. Onze trainers zijn ervaren specialisten op het gebied van IT Service Management met jarenlange ervaring in het toepassen ervan in de praktijk.

PRINCE2

ExplainiT is door PeopleCert geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële PRINCE2 trainingen. Dit betekent dat onze trainers bekwaam zijn bevonden voor het overbrengen van PRINCE2 op cursisten en het afnemen van officiële examens.

Business Information Management

ExplainiT is door EXIN geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële Business Information Management trainingen. De EXIN certificering benadert informatiemanagement zowel vanuit het perspectief van de eindgebruiker als het perspectief van de organisatie

Information Security Management

ExplainiT is door EXIN geaccrediteerd voor het verzorgen van officiële Information Security Management trainingen. De EXIN certificering is ontworpen om medewerkers op elk niveau binnen een organisatie bewust te maken van informatiebeveiliging.

Heb je vragen over onze erkenningen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze ervaren adviseurs, consultants en trainers helpen je graag.

Sabine Bekhuis-Oude Nijeweeme
Accountmanager
📞 088-122 55 88
Copyright © 0000 ExplainiT | Onderdeel van INVINITIV