Onze werkwijze

Iedere trainingsbehoefte is uniek. Trainen bij ExplainiT is meer dan alleen leren en ervaren. Voor iedere trainingsbehoefte kent ExplainiT een passende oplossing. Graag helpen wij je om een zo optimaal mogelijk leerrendement te halen. Met ons unieke leermiddelenaanbod vergroten wij de efficiëntie van het leerproces.

Onze werkwijze

Door gebruik te maken van drie verschillende werkwijzen kunnen wij aan de behoefte van iedere organisatie voldoen.

Stap 1: Persoonlijke intake

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een intakeformulier. Op basis van de te volgen training, met bijbehorend programma, kan de deelnemer zijn persoonlijke leerbehoefte uiten. De trainer zal accenten in de training verleggen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele leerbehoefte(n) van de groep.

Stap 2: Training

De deelnemer ontvangt ruim van te voren een persoonlijke uitnodiging. De uitnodiging bevat alle benodigde informatie om deel te kunnen nemen aan de training. De trainingslocatie (fysiek of online), trainingsdag(en) en trainingstijden worden gecommuniceerd. De individuele leerbehoeften worden tijdens de training besproken in een veilige omgeving. Onze trainingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Het inbrengen van praktijkvoorbeelden behoort tot de mogelijkheden. Na afloop van de training zal iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangen.

Stap 3: Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder: tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, en invullen van de leerdoelen. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Stap 4: Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

1

Persoonlijke intake

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer eenintakeformulier. Op basis van de te volgen training, met bijbehorendeprogramma, kan de deelnemer zijn persoonlijke leerbehoefte uitten. De trainerzal accenten in de training verleggen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aande individuele leerbehoefte(n) van de groep.

2

Training

De deelnemer ontvangt ruim van te voren een persoonlijke uitnodiging. De uitnodiging bevat alle benodigde informatie om deel te kunnennemen aan de training. De trainingslocatie (fysiek of online), trainingsdag(en)en trainingstijden worden gecommuniceerd. De individuele leerbehoeften worden tijdens de training besproken in een veilige omgeving. Onze trainingen kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Het inbrengen van praktijkvoorbeelden behoort tot de mogelijkheden. Na afloop van de training zal iedere deelnemer een certificaat van deelname ontvangen.

3

Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haarverzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, invullen van de leerdoelen etc. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

4

Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

Stap 1: Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij jouw trainingsbehoefte te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de trainingswensen zijn van jouw organisatie.

Stap 2: Intake

De volgende fase is de intakefase. Het intakegesprek kan op locatie, online of telefonisch plaatsvinden. In deze fase gaan we dieper in op jouw trainingsvraag. Tijdens de intake bespreken en formuleren we jouw doelstelling(en) en specifieke leerdoelen. Ook stellen we tijdens de intakevragen over het gewenste gedrag en welke vaardigheden, kennis en competenties de medewerkers hebben of moeten ontwikkelen. In dit gesprek bespreken we ook de risico’s, voordelen en investering van de leerinterventie. Afhankelijk van je trainingsbehoefte beoordelen we of een standaard trainingsprogramma aansluit of dat er een maatwerkprogramma beter past bij jouw wensen en behoeften.

Stap 3: Voorbereiding

Als een maatwerkprogramma beter aansluit ontwikkelt een ervaren trainer op basis van de verkregen informatie een praktijkgerichte en op maat geschreven training. Om de training goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers is voorbereiding essentieel. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

Stap 4: Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

Stap 5: Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie en invullen van de leerdoelen. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Stap 6: Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

1

Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij jouw trainingsbehoefte te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de trainingswensen zijn van jouw organisatie.

2

Intake

De volgende fase is de intakefase. Het intakegesprek kan op locatie, online of telefonisch plaatsvinden. In deze fase gaan we dieper in op jouw trainingsvraag. Tijdens de intake bespreken en formuleren we jouwdoelstelling(en) en specifieke leerdoelen. Ook stellen we tijdens de intakevragen over het gewenste gedrag en welke vaardigheden, kennis en competenties de medewerkers hebben of moeten ontwikkelen. In dit gesprek bespreken we ook de risico’s, voordelen en investering van de leerinterventie. Afhankelijk van je trainingsbehoefte beoordelen we of een standaard trainingsprogramma aansluit of dat er een maatwerkprogramma beter past bij jouw wensen en behoeften.

3

Voorbereiding

Als een maatwerkprogramma beter aansluit ontwikkelt een ervaren trainer op basis van de verkregen informatie een praktijkgerichte en opmaat-geschreven training. Om de training goed aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers is voorbereiding essentieel. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

4

Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

5

Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haarverzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, invullen van de leerdoelen etc. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

6

Borging

We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de leerinterventie vergroot kan worden middels diverse borgingsmomenten. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld.

Stap 1: Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij jouw behoefte te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de wensen zijn van jouw organisatie.

Stap 2: Beleidsvorming

Voorafgaand aan het traject is het van belang dat het exact duidelijk is hoe er gewerkt dient te worden met de (nieuwe) applicatie(s). Dit vergt vanuit jouw organisatie bepaalde keuzes en deze keuzes dienen overgedragen te worden op de gebruikerspopulatie. In deze fase stemmen we middels verschillende tools en methodieken af welke onderwerpen er wel en niet behandeld worden en dus wel of niet relevant zijn om in de training en begeleiding op te nemen.

Stap 3: Voorbereiding

Op basis van het opgestelde beleid en de daaruit voortvloeiende inrichtingskeuzes zal een maatwerkprogramma worden opgesteld. Op basis van jarenlange ervaren kunnen we programma’s opstellen voor de verschillende ‘doelgroepen’ in jouw organisatie. We differentiëren op niveau en complexiteit van taken. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

Stap 4: Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

Stap 5: Gebruikersondersteuning

Na de trainingen zal idealiter de definitieve uitrol naar de nieuwe werkwijze plaats gaan vinden. Ten tijde van deze uitrol heeft ExplainiT diverse mogelijkheden voor de gebruikersondersteuning. Dit heeft als doel om de eindgebruiker verder goed op weg te helpen en om de druk bij de IT afdeling van jouw organisatie weg te nemen.

Stap 6: Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder: tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie en invullen van de leerdoelen. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Stap 7: Continuous learning

De ontwikkeling van medewerker en applicatie stopt niet na afloop van het gebruikersadoptie project. Periodiek zullen er nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd worden waar medewerkers gebruik van kunnen maken. In korte trainingssessies en in combinatie met onze gebruikersadoptie tool, SelfGuide, zorgen we voor het continu ontwikkelen van de essentiële digitale vaardigheden van medewerkers.

1

Oriëntatie

In de oriëntatiefase maken we kennis met elkaar en helpen wij jouw trainingsbehoefte te concretiseren. Het is voor ons belangrijk om te weten wat de trainingswensen zijn van jouw organisatie.

2

Beleidsvorming

Voorafgaan aan het traject is het van belang dat het exact duidelijk is hoe er gewerkt dient te worden met de (nieuwe) applicatie(s). Dit vergt vanuit jouw organisatie bepaalde keuzes en deze keuzes dienen overgedragen te worden op de gebruikerspopulatie. In deze fase stemmen we middels verschillende tools en methodieken af welke onderwerpen er wel en niet behandeld worden en dus wel of niet relevant zijn om in de training en begeleiding op te nemen.

3

Voorbereiding

Op basis van het opgestelde beleid en de daaruit voortvloeiende inrichtingskeuzes zal een maatwerkprogramma worden opgesteld. Op basis van jarenlange ervaren kunnen we programma’s opstellen voor de verschillende ‘doelgroepen’ in jouw organisatie. We differentiëren op niveau en complexiteit van taken. In de voorbereidingsfase worden werkvormen en oefeningen opgesteld die aansluiten bij de praktijk van de deelnemers.

4

Training

Na een gedegen analyse van de leerdoelen en voorbereiding op de training gaat de training van start. Deelnemers worden eventueel individueel uitgenodigd. Onze trainingen kenmerken zich door de praktijkgerichte aanpak en hoge mate van interactie. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een certificaat van deelname en evalueren we de leerinterventie.

5

Gebruikersondersteuning

Na de trainingen zal idealiter de definitieve uitrol naar de nieuwe werkwijze plaats gaan vinden. Ten tijde van deze uitrol heeft ExplainiT diverse mogelijkheden voor de gebruikersondersteuning. Dit heeft als doel om de eindgebruiker verder goed op weg te helpen en om de druk bij de IT afdeling van jouw organisatie weg te nemen.

6

Evaluatie

ExplainiT streeft een hoge mate van kwaliteit op al haar verzorgde trainingen na. We vinden het daarom belangrijk dat iedere training geëvalueerd wordt. Trainingen worden geëvalueerd op verschillende dimensies waaronder; tempo van de training, aansluiting op de praktijksituatie, invullen van de leerdoelen etc. Een uitgebreide samenvatting van deze individuele evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

7

Continuous learning

De ontwikkeling van medewerker en applicatie stopt niet na afloop van het user adoptie project. Periodiek zullen er nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd worden waar medewerkers gebruik van kunnen maken. In korte trainingssessies en in combinatie met SelfGuide zorgen we voor het continue ontwikkelen van de essentiële digitale vaardigheden van jouw medewerkers.

Werkwijze op maat

De open inschrijving, de incompany training en het organisatiebrede trainingstraject vragen ieder om een specifieke werkwijze. Een werkwijze die leidt tot een hoog leerrendement en de leerbehoefte invult van individu, team en organisatie. Door kennis en ervaring van onze trainers en accountmanagers hebben we voor iedere leerbehoefte een passende oplossing.

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Wil je meer weten over onze werkwijze of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op via onze contact pagina.

Martin Derks
Programmamanager
📞 088-122 55 88
Copyright © 0000 ExplainiT | Onderdeel van INVINITIV