Training Omgaan met agressie (basis)

We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. U kunt agressief gedrag in veel gevallen opvangen met samen-boven-gedrag. Bij het omgaan met agressie is de manier van communiceren van belang omdat uw gedrag een reactie uitlokt bij de ander. Door uw eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kunt u beter omgaan met agressie van anderen. Deze vaardigheden ontwikkelt u in de training Omgaan met agressie.

Deze training wordt verzorgd door Academy4-Weerbaarheid.

Resultaat

Na afloop van de training omgaan met agressie bent u beter in staat alert te reageren op agressief gedrag. U kunt (potentiële) agressie van klanten / cliënten in een vroeg stadium herkennen en benoemen. U kunt effectief reageren op uitdagend en agressief gedrag door middel van confronteren. U kunt effectief reageren op explosief gedrag door middel van kalmeren. U krijgt meer grip op emotioneel en agressief gedrag. U leert uw eigen grenzen te bewaken. U leert beter omgaan met agressie.

Doelgroep

De cursus Omgaan met agressie is geschikt voor medewerkers die in aanraking kunnen komen met agressie van anderen.

Trainingsinhoud

ExplainiT hanteert de volgende standaard onderwerpen voor de training Omgaan met agressie. Op basis van uw intake is het mogelijk om het programma op uw praktijksituatie af te stemmen.

 • Herkennen en erkennen agressief gedrag
 • Eigen referentiekader en waarnemingsvermogen
 • Reacties op agressief gedrag
 • Vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak
 • Assertiviteit, agressiviteit en subassertief gedrag
 • Escalerend en de-escalerend gedrag
 • Het stellen van grenzen
 • Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie
 • Praktijkvoorbeelden en oefeningen
 • Persoonlijk actieplan

Trainingsacteur (optioneel)

De standaard agressietraining is zonder trainingsacteur. Wilt u de training volgen inclusief een trainingsacteur? Vraag een trainingsadviseur dan naar de mogelijkheden.

Werkwijze

In de training Omgaan met agressie worden korte stukjes theorie met betrekking tot agressie interactief behandeld. Vanuit deze theorie leert u, door middel van rollenspelen met een professionele trainingsacteur, vaardig om te gaan met agressie en agressief gedrag te voorkomen. Tevens wordt er in de cursus geleerd hoe professioneel te handelen bij confrontatie met agressie. Oefenen en doen met een trainer en medecursisten, gekoppeld aan uw dagelijkse praktijk, staat centraal in de training Omgaan met agressie.

Investering

Groepstraining:
Voordelige groepsprijzen, korting tot 60% Ook maatwerk / in-company mogelijk
Duur: In overleg Neem contact op
Open inschrijving:
€ 499,- excl. btw / € 549,- btw vrij
incl. trainingsmateriaal en lunch, koffie/thee
Duur: 1 dag Inschrijven
Individueel:
Prijs in overleg Ook maatwerk / in-company mogelijk
Duur: In overleg Neem contact op

Trainingsrooster

Maak hier uw keuze voor een locatie en datum voor de Training Omgaan met agressie (basis). Geen geschikte data? Neem dan contact met ons op: 088 - 122 55 88

Trainingsvormen

ExplainiT hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

 • Individuele training Omgaan met agressie

  Bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training Omgaan met agressie zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de cursus Training Omgaan met agressie worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen. De duur van een individuele training is vaak korter dan een groepstraining of open-inschrijving. Dit komt door de intensievere kennisoverdracht. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige 1-op-1 prijzen.

 • Groepstraining Omgaan met agressie

  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan ExplainiT tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

 • Open-inschrijving training Omgaan met agressie

  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. ExplainiT biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.