De branche van woningcorporaties is continu in beweging. Denk bijvoorbeeld aan fusies, samenwerkingsverbanden en centralisatie. De ontwikkelingen vragen veel van medewerkers. Hierdoor zien we een toenemende vraag aan online samenweken, verandermanagement en projectmanagement. Daarnaast zijn digivaardigheden onontbeerlijk voor medewerkers van woningcorporaties.