De ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen elkaar in hoog tempo op. Denk bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen en veranderende manieren van lesgeven. Hierdoor zien we veel vraag naar digivaardigheden en IT gebruik. Daarnaast krijgen docenten steeds meer taken en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om ondersteuning op het gebied van vitaliteit en communicatie.