Referenties in diverse branches

ExplainiT verzorgt trainingen voor meer dan 2500 organisaties in Nederland. Met een breed aanbod aan trainingen op het gebied van IT-applicaties, methodieken en gedrag heeft ExplainiT ervaring in diverse branches. De klanten bevinden zich zowel in de profit als non-profitsector.

Dienstverlening

Dienstverlening is een diverse sector. Vanwege de intense concurrentie is het noodzaak om continu te innoveren. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderend speelveld. Binnen deze branche zien we een groeiende behoefte aan ICT trainingen en Business Intelligence. Daarnaast staan thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en leidinggeven hoog op de agenda.

Industrie

De binnenlandse markt trekt weer aan en tegelijkertijd neemt de export toe. De internationale concurrentie is fel en dat vraagt om flexibiliteit. Binnen de industrie is hierdoor een grote behoefte aan duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en verandermanagement. Daarnaast speelt automatisering al jaren een rol, waardoor er een grote vraag naar digitale vaardigheden is.

Onderwijs

De ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen elkaar in hoog tempo op. Denk bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen en veranderende manieren van lesgeven. Hierdoor zien we veel vraag naar digivaardigheden en IT gebruik. Daarnaast krijgen docenten steeds meer taken en verantwoordelijkheid. Dit vraagt om ondersteuning op het gebied van vitaliteit en communicatie.

Overheid

Binnen de overheid volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat ambtenaren op een andere manier dienen te gaan werken. De aangepast werkwijze houdt bijvoorbeeld verband met klantgerichtheid, de manier van communiceren en nieuwe digitale applicaties. Een nieuwe werkwijze is nodig doordat de burger bijvoorbeeld eist dat gemeenten 24/7 beschikbaar zijn.

Zorg

De zorg verandert continu. Kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen en in zorginstellingen wordt complexere zorg geleverd. Het welbevinden van de cliënt, de kwaliteit van zorg en het efficiënter inrichten van de organisatie staat voor veel instellingen centraal. Dit resulteert in een andere manier van werken voor medewerkers.

Woningcorporaties

De branche van woningcorporaties is continu in beweging. Denk bijvoorbeeld aan fusies, samenwerkingsverbanden en centralisatie. De ontwikkelingen vragen veel van medewerkers. Hierdoor zien we een toenemende vraag aan online samenweken, verandermanagement en projectmanagement. Daarnaast zijn digivaardigheden onontbeerlijk voor medewerkers van woningcorporaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden die ExplainiT biedt binnen jouw branche? Onze accountmanagers vertellen je er graag meer over.

Organisaties die wij geholpen hebben

We hebben met veel mooie organisaties uit diverse branches mogen samenwerken. Lees onze referentiecases om meer te weten te komen over de maatwerktrajecten.

EY

ExplainiT is preferred supplier van EY op het gebied van IT-gerelateerde trainingen. Tijdens de jaarlijks georganiseerde Firm-Wide Learning events mocht ExplainiT de Agile Scrum Foundation en Yellow Belt trainingen organiseren. Via de Firm-Wide Learning events wilde EY Scrum op een breder vlak uitrollen binnen de organisatie. De Scrum methode is succesvol eigen gemaakt aan de cursisten van EY Nederland.

KLM

Uit een grondige behoefteanalyse van KLM ontstond er een trainingsvraagstuk m.b.t. klantgerichtheid. KLM ontdekte dat haar klanten steeds meer eisten van de organisatie. Er werd onderzocht wat de klant écht wil. Vervolgens moesten de wensen van de klant in de dagelijkse operatie verwerkt worden. KLM schakelde ExplainiT in om het trainingstraject klantgerichtheid in goede banen te leiden. Medewerkers zijn zich nu bewust van wat men doet in het klantcontact.

KvK

De afdeling Huisvesting, Facilitair en Inkoop van de KvK merkte dat de verhouding tussen dagelijks werk en project werk fundamenteel aan het veranderen was binnen de afdeling. Het projectwerk nam steeds meer tijd in beslag doordat steeds meer diensten uitbesteed werden. De KvK besloot daarom in samenwerking met ExplainiT om een PRINCE2® Foundation traject inclusief examen voor op touw te zetten.

Bleckmann

Bleckmann heeft locaties door heel Nederland waar teamleaders en supervisors werken. De teamleaders zijn assistenten van de supervisors. De supervisors geven leiding aan de medewerkers van een locatie. Gemiddeld geeft een supervisor leiding aan 10-30 medewerkers. Om teamleaders en supervisors te helpen hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen biedt Bleckmann hen de gelegenheid om hierin training en coaching te volgen bij ExplainiT.

Enexis

Enexis besloot over te stappen op een eigen online werkplek met Windows 10. Na een uitgebreide ontwikkelfase is men begonnen met een pilot. Bij de grootschalige uitrol is ExplainiT ingeschakeld. ExplainiT selecteerde Windows 10 specialisten om als floorwalkers de migratie te ondersteunen. Ruim 4000 medewerkers zijn gemigreerd. Door de floorwalkers waren alle gebruikers binnen 30-60 minuten weer up-and-running.

Aveleijn

Aveleijn is overgestapt van Citrix, Windows 7 en Office 2010 naar Windows 10 i.c.m. Office 365. Het werken in de cloud met Office 365 en Windows 10 is totaal anders dan met Citrix, ouderwetse schijven en een verouderd Office-pakket. Het is een organisatie-brede overstap, dus alle ruim 2000 medewerkers moesten getraind worden. Op basis van de klantreis die Aveleijn medewerkers zouden gaan meemaken is een trainingstraject opgezet.