Nulmeting

Op het moment dat je als organisatie de (digitale) vaardigheden van je medewerkers wilt versterken is er vaak de behoefte om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Met andere woorden; “Hoe (digi)vaardig zijn mijn werknemers nu?” Dit als startpunt van het project, om te bepalen welke interventies nodig zijn en ook om te kunnen evalueren of je na de interventies het bereikte doel hebt gerealiseerd.

De huidige situatie als startpunt

Bij ExplainiT gebruiken we de huidige situatie als startpunt van het project, om te bepalen waar je organisatie en medewerkers behoefte aan hebben. Zo kunnen we na het trainingstraject beter evalueren en beoordelen of het doel is gerealiseerd.

Bij het bepalen van de startsituatie denk je snel aan een meting. Met een nulmeting meten we de vaardigheden van een medewerker en zo krijg je ook een beeld van de vaardigheden binnen de organisatie.

Voordat een meting wordt ingezet is het goed om na te denken over een aantal vragen:

  • Is de meting bedoeld om de medewerker inzicht te geven in de eigen vaardigheden en deze (op basis van de meting) door te verwijzen naar passende interventies om de vaardigheden te verbeteren?
  • Is de meting bedoeld om een beeld te hebben op organisatie- of afdelingsniveau?

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie. Het is het startpunt, de eerste stap in het verbeter-, verander- en leerproces. Bij een nulmeting maken we als het ware een foto van dit moment. We stellen vragen en daarmee inventariseren we de globale huidige stand van zaken. Als er geen gegevens zijn over de huidige situatie is het moeilijk om achteraf te beoordelen of de trainingen en aanvullende diensten daadwerkelijk resultaat hebben gehad. Een nulmeting zorgt ervoor dat er gegevens van de huidige situatie zijn waardoor we na het uitvoeren van het trainingstraject een vergelijking kan worden gemaakt.

Effectiviteit van een nulmeting

De meningen zijn verdeeld over de effectiviteit van een nulmeting. Het meten van de (digi)vaardigheden brengt kansen, maar ook risico’s met zich mee.

Kansen

Door de (digi)vaardigheden van medewerkers te meten wordt in kaart gebracht waar iemands sterke en zwakke punten liggen. Hierdoor kan je als organisatie de juiste training aanbieden en hoeft een medewerker niet onnodig aan de slag met een training die hij/zij niet nodig heeft. Dit werkt motiverend en bespaart daarnaast tijd.

Een meting geeft inzicht in de vooruitgang na een trainingstraject. Door bij de start en na afloop van een trainingsprogramma een test in te vullen, wordt er goed in beeld gebracht hoeveel voortgang er is geboekt. Dit werkt motiverend voor de medewerker en is interessant voor de organisatie om te meten hoe effectief de trainingen.

Risico’s

Een nulmeting kan negatieve reacties oproepen bij medewerkers als zij deze zien als een test die bepaalt of ze nog goed genoeg zijn voor hun werk. Medewerkers die onzeker zijn over hun digivaardigheid zullen de meting als onveilig ervaren. Medewerkers die zichzelf zeer vaardig voelen, vinden een meting bij voorbaat onnodig. Het is dus zeer belangrijk dat je als organisatie het doel van de test goed uitlegt en deze zo veilig mogelijk maakt voor de medewerkers. Het moet zo ingericht zijn dat de medewerker zelf inzicht krijgt in de digivaardigheid en vervolgens een zo goed mogelijk advies krijgt voor een vervolgstap. ExplainiT helpt organisaties met het succesvol uitvoeren van een nulmeting, uiteraard in samenspraak met de leidinggevende / HR-adviseur.

Wat is het belang van een nulmeting?

Een nulmeting geeft inzicht. Met een nulmeting kun je beter:

  • Het succes van een trainingstraject vastleggen
  • Gedurende het trainingstraject de vooruitgang monitoren
  • Inzicht in kennis en vaardigheden en wat moet worden veranderd om het doel te bereiken
  • Actieplan bepalen aan de hand van concrete aanknopingspunten
  • Je ambitieniveau uitspreken
  • Sterkte en zwakten benoemen om daar in de training rekening mee te houden
  • Bepalen waar je resultaat kunt boeken

Wanneer kun je een nulmeting inzetten?

ExplainiT biedt verschillende nulmetingen aan. Welke nulmeting geschikt is, is afhankelijk van het doel.

Office 365 nulmeting

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor nulmetingen?
Neem dan contact op voor een persoonlijk adviesgesprek via onderstaand formulier.
Wij helpen je graag.

Ik wil graag per mail op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

Je mag ons ook bellen of mailen
via 088 122 55 88 of info@explainit.nl