Borging

Het rendement van een leerinterventie kan vergroot worden middels diverse borgingsmomenten. ExplainiT heeft hiervoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Bij de manier en vorm wordt rekening gehouden met de leerstijlen van de medewerkers.

Quick Reference Cards

Hardcopy QRC voor gebruikersadoptie. De QRC kunnen op maat worden samengesteld op basis van wensen en behoeften.
Quick Reference Cards

Inloggen

Inloggen op de nieuwe digitale werkplek van voor medewerkers in beginsel complex ogen.

OneNote

OneNote is geschikt voor het opslaan van notities en het delen daarvan. Hoe maak ik een nieuwe sectie aan?

Teams

Maak een virtuele vergaderzaal in Office 365 en start gesprekken met je collega’s.

Interface

Navigeren in het Office 365 portal. Hoe navigeer je in de nieuwe werkplek?

SharePoint

SharePoint is bedoeld voor afdelingsdata en OneDrive voor persoonlijke documenten.

OneDrive

Bestanden opslaan in OneDrive of op SharePoint? Welke bestanden horen waar?

Migratie reader Office

Naslagwerk waarin meer inhoud zit, is de migratiereader Microsoft Office. Deze reader is samengesteld door ExplainiT en ontstaat op basis van ervaringen bij migratietrajecten. In deze reader staat opgenomen wat nieuw is en waar je bestaande functionaliteiten terug kunt vinden.

E-learning, inloop spreekuur of terugkomdagen

Iedereen zal het herkennen; je hebt een training gevolgd en enige tijd later ben je toch die ene functie in Excel vergeten. Een bekend fenomeen, dat door dr. Ebbinghaus als Forgetting Curve wordt getypeerd. Om dit proces tegen te gaan kan voor borging van opgedane kennis en inzichten inloop spreekuren of terugkomdagen worden georganiseerd.

Organisaties die wij geholpen hebben

Vragen of trainingsadvies op maat?

Wil je meer informatie over adoptie en borging? Neem dan contact op voor een persoonlijk advies. Bel 088 122 55 88 of mail naar info@explainit.nl. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur en helpen je graag.